Organizacja przetargów

okulary na biurkuFirma INTER-BIS zapewnia kompleksowe usługi doradztwa i pośrednictwa w organizacji przetargów w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Pomagamy w szczególności przy:

  • pomocy w tworzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • opracowanie dokumentacji przetargowej,
  • określeniu kryteriów wyboru ocen,
  • określeniu wagi czynników podejmowania decyzji,
  • pomocy w organizacji przetargu.