robotnicy w kamizelkach odblaskowych

INTER-BIS Biuro Inżynierii Środowiska Sp. z o.o. - Kraków

Firma INTER-BIS Biuro Inżynierii Środowiska Sp. z o.o. powstała w 2006r. Profil działania przedsiębiorstwa to szeroko pojęty konsulting środowiskowy, choć nie wyłącznie, związany z realizacją inwestycji. Swoimi działaniami nie ograniczamy się do rynku lokalnego, prowadzimy wsparcie różnorodnych przedsięwzięć na terenie całego kraju.

 

Konsulting

Działania z zakresu planowania i konsultingu mają na celu zapewnienie pełnej obsługi technicznej i administracyjnej inwestycji. Z usług konsultingowych korzystają regionalne i lokalne władze chcące uzyskać odpowiednie wytycznych dla rozwoju prywatnego sektora inwestycyjnego.

Odpowiednie analizy mogą skutkować zastosowaniem alternatywnych rozwiązań dla danej inwestycji, obejmujących zarówno zmiany proponowanej technologii, czy też lokalizacji inwestycji.

Kwestie ochrony środowiska odgrywają istotną rolę podczas projektowania infrastruktury, zagospodarowania i użytkowania terenu oraz zminimalizowania oddziaływania na środowisko.

mężczyzna w garniturze
Ołówek na projekcie

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska to dziedzina dążąca do zachowania równowagi w środowisku przyrodniczym oraz badania możliwości samoregulacji i samooczyszczania środowiska człowieka. Każda inwestycja wymaga przygotowania projektu uwzględniającego wszelkie regulacje w zakresie ochrony środowiska i zgodności z przepisami.

Inżynieria środowiskowa bada i przewiduje problemy na wczesnym etapie przygotowania projektu, pomaga wdrożyć odpowiednie rozwiązania zapewniające dalszą realizację inwestycji, a tym samym zaspokaja potrzeby społeczne w zakresie ochrony środowiska.

Organizacja przetargów

W ramach organizacji przetargów i ich przygotowywania należy opierać się na ustawie o Prawie Zamówień Publicznych. Wszystkie zasady i tryby zamówień publicznych muszą być zgodne z regulacjami prawnymi.

uścisk dłoni
rozmawiające osoby

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem to proces polegający na planowaniu i kontrolowaniu zadań składających się na projekt. Częścią zarządzania projektem jest alokowanie środków w celu usprawnienia całego procesu pod kątem ekonomicznym z uwzględnieniem określonych terminów realizacji.

Usługa zarządzania projektem obejmuje obsługę techniczną i administracyjną wymaganą do zarządzania, koordynowania i integracji wielu jednoczesnych zadań, zawartych w projekcie, począwszy od koncepcji po jej wdrożenie i ukończenie inwestycji.