Konsulting

uścisk dłoniFirma INTER-BIS Biuro Inżynierii Środowiska Sp. z o.o. współpracuje z wiodącymi na rynku międzynarodowymi firmami, a także z centralnymi i lokalnymi władzami oraz spółkami państwowymi. Działania te mają na celu zapewnienie pełnej obsługi inwestycji, z zakresu planowania i konsultingu. Posiadamy specjalistyczną wiedzę w doradztwie w zakresie badań, ekonomii i planowania inwestycji oraz gospodarki odpadami.


Podczas wieloletnich działań spółki na rynku polskim, nabyliśmy wiedzę z zakresu planowania inwestycji i konsultingu z dziedziny gospodarki odpadami, co umożliwiło nam przeprowadzanie strategicznych analiz niezbędnych do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań mających na celu zaspokojenie indywidualnych potrzeb naszych klientów. Współpracujemy z regionalnymi i lokalnymi władzami w celu uzyskania właściwych wytycznych dla rozwoju prywatnego sektora inwestycyjnego. Zapewniamy także pomoc przy analizach związanych z właściwą i efektywną gospodarką finansami projektu.


Kwestie ochrony środowiska odgrywają istotną rolę podczas projektowania infrastruktury, zagospodarowania i użytkowania terenu oraz zminimalizowania oddziaływania na środowisko.


Powyższe cele można osiągnąć poprzez przeprowadzenie stosownych analiz, związanych z alternatywnymi rozwiązaniami dla danej inwestycji, obejmującymi zarówno zmiany proponowanej technologii jak i lokalizacji inwestycji np. na mniej zaludnioną. Firma INTER-BIS wykonuje opracowania zawierające wszystkie potencjalne analizy oddziaływań na jakość powietrza, wody, gleby, lokalnej flory i fauny, zasobów biologicznych i kulturalnych regionu, uwzględniając socjalno-ekonomiczny aspekt inwestycji. Analiza powyższych warunków, umożliwia nam opracowanie skutecznej strategii łagodzenia negatywnych oddziaływań danej inwestycji na środowisko, co ostatecznie prowadzi do jej zaakceptowania zarówno pod względem środowiskowym jak i społecznym.