Inżynieria środowiska

kobieta w lesieFirma INTER-BIS Biuro Inżynierii Środowiska Sp. z o.o. współpracuje z wiodącymi na rynku międzynarodowymi firmami, a także z centralnymi i lokalnymi władzami oraz spółkami państwowymi. Działania te mają na celu zapewnienie pełnej obsługi inwestycji, z zakresu Inżynieria Środowiska.


INTER-BIS oferuje kompleksowe usługi z zakresu ochrony środowiska, na rzecz klientów z sektora publicznego i prywatnego, które obejmują - ocenę oddziaływania na środowisko wraz z konsultacjami społecznymi, przygotowanie wniosków o pozwolenia na emisje zanieczyszczeń do środowiska (w tym pozwolenie zintegrowane), wykonanie opracowań dotyczących modernizacji i przebudowy zakładów gospodarki odpadami, wykonanie programów funkcjonalno użytkowych (PFU) dla planowanej inwestycji oraz realizacji projektów z zakresu edukacji ekologicznej.


W przypadku danego projektu, zrozumienie ograniczeń narzucanych przez prawo i wybraną lokalizację (w zakresie jego potencjalnych oddziaływań na środowisko, w tym ludzi), jest kluczowe ze względu na czas realizacji inwestycji oraz efektywne zarzadzanie finansami projektu. Poprzez przewidywanie tych problemów na wczesnym etapie przygotowania projektu, firma INTER-BIS pomaga wdrożyć odpowiednie rozwiązania zapewniające dalszą realizację inwestycji, zaspokajając tym samym potrzeby klienta, w zakresie ochrony środowiska i zgodności z przepisami.


W trakcie realizacji projektu zapewniamy kompleksowy konsulting, w celu rozwiązywania problemów natury prawnej i ekonomicznej, co ostatecznie prowadzi do osiągnięcia celu jakim jest dotrzymanie czasu i kosztów realizacji inwestycji, zgodnej z założonym harmonogramem.